Kronika Galla Strona startowa          Krak Gas          kraj Indie          Krk PK          KRS w 20          Krew Cena


Odnośniki Celebrem que finalment Txèquia ha subscrit el Tractat de Lisboa ... Kronika biskupa merseburskiego Thietmar kroniki słynnego Królestwa Polskiego Kronika Jana Długosza KRONIKA POLICYJNA CZĘSTOCHOWA
 • pokoje goscinne poznan
 • uczelnia w rembertowie
 • oferty pracy wup torun
 • festiwal piosenki dzieciecej
 • ustawienia fabryczne v3
 • crak do sciogniecia do gta
 • ultradur
 • iwteczne Zyczenia boonarodzeniowe
 • przycinanie wierzby japoskiej

 • Newsletter Your E-mail Address:

    Subscribe
    Un-Subscribe  Login here
  Uid 
  Pwd
              
                       
           

   

  Search This Site
  two or three keywords

            
  Tell a Friend About This Web Site!

  Your Email  
  Friend's Email
  Message

       

                                         

                                                                                                                                       

   
  Welcome to ArticleCity.com

  Celebrem que finalment Txèquia ha subscrit el Tractat de Lisboa ...

  Temat: SEMINARIUM DOKTORSKIE INSTYTUTU HISTORYCZNEGO UW
  ...Khotin 1621, or how the Poles changed the course of Ottoman history 7 maja Prof. Marian Dygo Z problematyki wczesnej chrystianizacji Inflant 14 maja Prof. Agnieszka Bartoszewicz Sól w Polsce późnego średniowiecza 21 maja Prof. Janusz Tazbir Manipulacja przeszłością wczoraj i dziś 28 maja Dr Paweł Żmudzki Dojrzewanie młodzieńczego bohatera. Kariera Krzywoustego w kronice Galla Anonima 4 czerwca Dr Marek Węcowski Ideologia ateńska epoki Peryklesa 23 marca (piątek) w Sali nr 125 o 17.00 odbędzie się kolejny Wykład im. Prof. Antoniego MĄCZAKA Prof. Wim Blockmans (The Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Science) Wygłosi wykład pt. Thousand Years of Integration in Europe
  Źródło: mediewistyka.net/forum/viewtopic.php?t=235  Temat: Dział Historii
  ...księcia Polan do odsunięcia od udziału w rządzeniu państwem blokującej jego centralizację "starej" warstwy kapłańskiej. Odmienna hipoteza związana jest z wyżej wymienionym przyjęciem prawdziwości najazdu Gerona na Polskę. Zgodnie z nią to właśnie atak margrabiego wymusił chrystianizację, która miała być aktem podporządkowania cesarzowi, dokonanym bez pośrednictwa papieża. Jeszcze inne motywy podaje kronika Galla Anonima, której autor eksponuje rolę Dobrawy w przekonaniu Mieszka do zmiany religii. Podobnie akt chrztu prezentuje biskup Thietmar. Nie ma powodów ani źródeł, by wpływ Dobrawy na księcia negować, jednak należy pamiętać, że podobna konwencja była powszechna w kronikarstwie tamtego okresu, a żonom władców często przypisywano takie działania. Powszechnie przyjmuje się, że chrzest Mieszka odbył się w 966....
  Źródło: koronailitwa.eev.pl/viewtopic.php?t=1263


  Temat: Polskie badania nad genealogią dynastyczną
  ...Mieszka I. O próbie nowego spojrzenia na genezę chrztu Polski. [w:] Rola chrystianizacji w kształtowaniu się państwowości polskiej. Materiały z sesji naukowej odbytej w Opolu w dnia 20 kwietnia 1996. Praca zbiorowa pod red. Bronisława Ciocha. Opole 1996, s. 9 - 19. Witczak Krzysztof T. Król Gebelim w liście Chasdaja. Nowa interpretacja. „Roczniki Historyczne”, R. 60: za rok 1994, s. 5-19. Labuda Gerard Rzekome drugie imię Mieszka I w Kronice Galla Anonima. [w:] Munera philologica et historica Mariano Plezia oblata. Wrocław 1988, s 95 – 107. Spież Jan Andrzej Qui primus nomine vocatus alio (illo). /W:/ Benedyktyńska praca. Studia historyczne ofiarowane O. Pawłowi Sczanieckiemu w 80-rocznicę urodzin. Pod redakcją O. Jana Andrzeja Spieża OP i Zbigniewa Wielgosza. Tyniec - Kraków 1997, s. 77 - 85. Bogucki Ambroży Kilka uwag o imieniu Mieszka I. [w:] Społeczeństwo...
  Źródło: mediewistyka.net/forum/viewtopic.php?t=23


  Temat: J. polski
  ...Oliwiera,Roland umiera na polu walki.Przed Bogiem przyznaje się do winy i prosi o przebaczenie. Roland umiera i ostatni moment jego życia nabiera wymiarów symbolicznych. Bohater biegnie;pędem na szczyt góry,położył się na zielonej murawie twarzą do ziemi.Przed siebie kładzie swój miecz i róg.Ku Hiszpanii obrócił twarz;,, Miecz jest znakiem służby Bogu i królowi,a także nieugiętości rycerza. Ideał Władcy przedstawiony został w Kronice Galla Anonima.Głównym bohaterem jest Bolesław Krzywousty jego śmierć chwalebna jako rycerza i władcy. W odniesieniu do roczników Jana Długosza przedstawiona śmierć rycerza ma podobne oblicze.Tak samo potrzeba sławy mieni się na osobie Zawiszy.Podobieństwo zasługi za życia przenosi się po chwałę po śmierci,idea znakomitego rycerza i chwała w służbie Bogu i ludziom.Idealizm rycerza to praca na zbawienie. Wzorce...
  Źródło: forum.4teens.pl/viewtopic.php?t=6273


  Temat: Powiedzonka prowadzących zajęcia
  ...można, bo ja tu mam zajęcia bardzo atrakcyjne" prof.: Nie ma większej cnoty, niż cnota prostoty A na zakończenie zajęć: prof.: Do widzenia. Było mi NIEMIŁO. , pozostaje tylko mieć nadzieję, że nie naprawdę wczorajsza retoryka (prof. Rott): - przyjmijmy, że jest taka jednostka, drugie słyszę, bo już raz to czytałem - dobrze ,że państwo nie dokonaliście uroczystego spalenia "Kroniki" Galla - (o Kronice Galla) to jest tekst bardzo unijny, byśmy dziś powiedzieli dialektem brukselskim - Książę zaglądał mu [Gallowi] przez ramię. Mógł sobie zaglądać - książę był niepiśmienny jeszcze dzisiaj mam ćwiczenia z teorii literatury, czyli prof. Nawarecki : - kto to teraz manifesty pisze... teraz to lamenty albo testamenty - no tak, same kobiety się wypowiadają, cóż one wiedzą o katarze - tu Bóg do ciebie mówi!...
  Źródło: filolog.katowice.pl/viewtopic.php?t=31


  Temat: Król przeklęty
  Masz wiele racji Sławoj w przedstawionej sprawie- biskupa Stanisława ze Szczepanowa (Szczepanowski). Chciałbym dodać parę spostrzeżeń, które mam nadzieję wzbogacą Twoją wersję wydarzeń- zaznaczam, że bardzo bliską historycznej prawdy. Przyczyny i okoliczności śmierci biskupa znamy tak naprawdę wyłącznie z subiektywnej kroniki Galla, z której wynika że biskup Stanisław wystąpił przeciw Szczodremu jako buntownik. Kadłubek z kolei twierdzi (początek XIII w, a więc na chwilę przed kanonizacją Stanisława), że biskup stanął w obronie represjonowanych przez króla rycerzy, którzy zbuntowali się przeciwko Bolesławowi po wyprawie ruskiej w 1078/79. Z innego dokumentu- bulli papieża Paschaliasa II dowiadujemy się, że biskup Stanisław został skazany na...
  Źródło: nfow.mil.pl/viewtopic.php?t=18973


  Temat: Licencja GPL i biblioteka
  ...mi uwierzyć wyłącznie na twoje słowo. > Ma. Public Domain oznacza ich zrzeczenie się. Nie. Zrzeczenie dotyczy tylko i wyłącznie praw wynikłych z praw autorskich. Prawa autorskie są niezbywalne także i w tym sensie, że nie można ich zbyć zgodnie z logiką - dla przykładu autor nie może stwierdzić że skoro-jest-autorem to nie-jest-autorem. Oczywiście można także tworzyć anonimowo - masa rzeczy jest anonimowa (dla przykładu - Kroniki Galla Anonima :), "algorytm" 1 + 1 = 2) - i jakoś nikomu zdrowemu psychicznie to nie przeszkadza. No ale komu ja to tłumaczę?! - Expertowi Dziedzin Wszelkich Sebciowi Który Kocha GPL?! -- takim ludziom nic nie trzeba tłumaczyć, bo wszak wszechwiedzę dawno posiedli i nie ma od nich mądrzejszych, piękniejszych, seksowniejszych i bardziej GPL. > Algorytmy nie bardzo podlegają prawu autorskiemu. BTW. jak sama nazwa >...
  Źródło: forum.hotscripts.pl/showthread.php?t=32827


  Temat: JA FAKTY , ONI MITY
  Druga wersja Profesor Tadeusz Wojciechowski w swojej pracy Szkice historyczne jedenastego wieku wysuwa tezę, iż św. Stanisław został skazany za zdradę narodu. Twierdzenie to opiera na kronice Galla Anonima gdzie sam autor nazywa go traditor episcopus - zdrajca. Słowo "traditor" jest wieloznaczne. Sam Gall używał go w kilku znaczeniach. W Kronice zastosował je w sumie 13 razy, ale tylko trzykrotnie na określenie zdrady polegającej na konszachtach z nieprzyjacielem zewnętrznym. W średniowiecznej łacinie zdrajców określano częściej słowem "proditor". Według tej tezy przedmiotem sporu pomiędzy...
  Źródło: old.antyklerykalowie.pl/portal/viewtopic.php?t=117


  Temat: I rok - Literatura staropolska (2005/2006)
  No widzisz, coś w tym Gallu musi być.... Pamiętam jak mialam to w liceum przeczytać... po paru stronach wstępu zrezygnowalam. Co te studia robią z ludźmi Jeśli chodzi o kolokwium.. Obowiązuje nas to co robiliśmy na zajęciach.. co dziwne na zajęciach nie mieliśmy np. Bogurodzicy. No i sama nie wiem... na wszelki wypadek poczytam. Konkretnie obowiazują nas zabytyki języka i prozy, poezja świecka, Kronika Galla i Wincentego, hagiografia. W sumie nie jest tego dużo. A co będzie konkretnie zobaczymy.
  Źródło: filolog.katowice.pl/viewtopic.php?t=655


  Temat: Palatyn Sieciech- Setheus
  ...Sieciecha lecz on podejmuje ostateczną próbę zgładzenia Bolesława. Nakłania Hermana żeby wysłał Syna z jego zaufanymi ludźmi na Morawy, spisek zostaje wykryty Bolesław powraca i rusza z bratem przeciw Ojcu. Władysław widząc przewagę synów oddala Palatyna, po czym udaje się do jego grodu Sieciechowa. Podczas oblężenia Płocka Książę przysięga oddalenie swojego wojewody i dopiero wtedy Palatyn Sieciech znika ze sceny politycznej i kart kroniki Galla. Co się z nim stało niestety nie wiadomo? Co wy sądzicie o tej kontrowersyjnej postaci ? Czy naprawdę pożądał korony Polskiej ? Zapraszam do dyskusji.
  Źródło: forum.historicus.pl/viewtopic.php?t=3421


  Temat: Profesjonalni poloniści
  ...Poucza mnie stale o odpowiedzialności. Strukturaliści są bardzo serio. Postmoderniści są bardzo serio. Oprócz mnie każdy jest bardzo serio. Wydaje mi się, że jestem Polonistyką. Znów mówię do siebie. Hernas powstaje przeciwko mnie. Nie mam szansy Umberto Eco. Lepiej rozważę me pokłady wiedzy. Me pokłady wiedzy składają się z dwóch petów z marihuaną, milionów kserokopii, nie nadającej się do czytania Kroniki Galla Anonima, która pędzi 300 stron na godzinę oraz dwudziestu pięciu tysięcy nieodrobionych godzin. Pomijam stołówkę i miliony pokrzywdzonych, co żyją przy stolikach oświetlonych pięcioma setkami neonówek. Zniosłem sale wykładowe na Bankowej, teraz trzeba wziąć się za Zakład Językoznawstwa Moją ambicją jest zostać prodziekanem, choć jestem katolikiem. Polonistyko, jak mogę pisać świętą...
  Źródło: filolog.katowice.pl/viewtopic.php?t=1984


  Temat: Ranking sklepów
  Cytat: Wybacz jeżeli cię urażę, ale nie każdy ma czas żeby siedzieć godzinami na CB i szukać. Wybacz jeśli cię urażę, ale nie każdy ma czas by takim właśnie leniuchom natychmiast odpowiadać. Cytat: Są tacy, którzy pracują i traktują CB jako pomoc w nagłych i szybkich przypadkach, a nie jako kroniki Galla Anonima Wszystko OK dopóki traktujesz forum jako forum a nie infolinię. Różnica prosta - tym na infolinii płacą by odpowiadali jak najszybciej i jak najskuteczniej. Jeśli ktoś chce na forum mieć coś podane na tacy, za darmo, bez wkładu własnego (choćby odrobinę czasu poświęconego na samodzielne poszukiwania)... to nie zawsze trafia pod dobry adres. Ale za to jak sie przy tym ludzie potrafią obrażać...
  Źródło: canon-board.info/showthread.php?t=29864


  Temat: Dowcipasy
  ...Nie ma natki, nie będzie sałatki. O potopie: Po to piekłam, żeby jedli. O drobiu: Najpierw odrób lekcje! O Zaiszy i Ance: Mama zawiesza firankę. O jamie: Ja mieszkam u teściów. O myszy: My szybko rwiemy te laseczki. O biedzie: Ona tobie da! O boćku: Zakręć bo cieknie! O Częstochowie: Moja stara często chowa przede mną pieniądze. O jodle: Tyle zjodła aż se bekła... O kleptomanii: Klep to mania, klep! O kronikach Galla Anonima: Są kroniki Galla? - Ano ni ma. O mniemaniu: Mnie maniu na tobie nie zależy. O nowinie: daj no wina. O Szczepanie: Co robisz? - Szcze, panie. O tupecie: Tu pet, tam pet, a popielniczka pusta. O tymianku: Tym Janek mnie przekonał. O selerze: Se leże i se pierdze... O zagubionej mateczce: Gdzie jest ma teczka? O panterze i morzu: Pan tera mi może naskoczyć. O Agatce: A gatki miała w kwiatki. O porze i selerze: Przyszła pora i se leże. O alei: A...
  Źródło: grunge-forum.com/viewtopic.php?t=13


  Temat: Medytacja Chrześcijańska
  Jeżeli jednak chodzi o ten konkretny psalm to uważam, że powinien być przeredagowany zgodnie z obecnie dostępną wiedzą Czy Kroniki Galla Anonimia też powinno sie przeredagować zgodnie z dzisiejszą wiedzą??? Komzar... psalm jest jaki jest... każdy, jesli chce "weźmie" sobie (lub nie) co dla niego jest cenne i potrzebne! Dla każdego przedstawia on inną wartość, lub nie przedstawia wartości wcale , jednak przeredagowywanie tekstów historycznych byłoby chyba zbyt daleko posuniętą przesadą!
  Źródło: reiki.fc.pl/viewtopic.php?t=1002


  Temat: O bajkach!
  ...Âżeby jedli. O drobiu: Najpierw odrób lekcje! O Zaiszy i Ance: Mama zawisza firankĂż. O jamie: Ja mieszkam u teÂściów. O myszy: My szybko rwiemy te laseczki. O biedzie: Ona tobie da! O boĂŚku: ZakrÿÌ, bo cieknie! O CzĂżstochowie: Moja stara czĂżsto chowa przede mnÂą pieniÂądze. O jodle: Tyle zjodÂła, Âże aÂż se bekÂła. O kleptomanii: Klep to Mania, klep! O kronikach Galla Anonima: SÂą Kroniki Galla? - Ano ni ma. O mniemaniu: Mnie Maniu na tobie nie zaleÂży. O nowinie: Daj no wina. O Szczepanie: Co robisz? - Szcze, panie. O tupecie: Tu pet, tam pet, a popielniczka pusta. O tymianku: Tym Janek mnie przekonaÂł. O zagubionej mateczce: Gdzie jest ma teczka? O panterze i morzu: Pan tera mi moÂże naskoczyĂŚ. O Agatce: A gatki miaÂła w kwiatki. O porze i selerze: PrzyszÂła pora i se leÂże. O alei: A...
  Źródło: bigserwer.org/showthread.php?t=1614


  Temat: Gall Wenecjanin?
  ...mogłyby sie zanleść na ostatnim jako dodatkowy szczegół , który nie koliduje z najważnieszymi ustaleniami ) Co do Słowiańszcyzny południowej to można założyć ,że rejony np Chorwacji i Słowenii znali lepiej będący za miedzą Wenecjanie niż np. Francuzi . Z tą modliwą to chyba chodziło ostatecznie o te same modlitwy nie wystepujące np w Kronikach Kosmasa , Thietmara itp ( musiałbym sprawdzić) a pojawiające się w tekstach z Wenecji i Kronice Galla .Mnie niepokoi fragment o tym ,że kunszt literacki kronikarza odpowiadał poziomowi kurii papieskiej a przecież "Gall" miał bć Wenecjaninem a nie Rzymianinem.Czegoś tu brakuje w tym rozumowaniu. Całość tekstu sprawia wrażenie "pisanego na kolanie". Podstawowe znaczenie ma niewątpliwie drobiazgowa literacka analiza porównawcza tekstów inne argumenty mogą mieć znaczenie jedynie pomocnicze.....
  Źródło: strategie.net.pl/viewtopic.php?t=2197


  Temat: Piosenki Ewy Demarczyk
  Wandziu Ewa demarczyk akurat Tych Piosenke co Tu sa malo znam ale za to Opowiem O Inncyh ja Codziennie slucham Wandziu Takiego cos Boleslaw Ksizke wslawiony Panu Bogu Narodziny Modly sw Idziego Pzryczyna narodzin Jego Wanzdiu To wstep do Kroniki Galla anonima tak Po Mistzwosku wykonany Prze pania ewe Wandziu Kojena rzecz wierszer wojenne wiersz baczynskeigo Nibo zlote Ci Otowrz jak Ona To wykonuje Ten patos Tragizm Powtsania Tragizm Poety Ktory Byl Brylantem Bo jak Napisla stanilslaw Pigon nasz narod strzal do wrogow z Brylantow slucham tez karuzele z Madonnami i te Piosenk z Piwnicy Renata
  Źródło: mojepisanie.vdl.pl/forumtrzy/viewtopic.php?t=414


  Temat: Historia głównych grodów na ziemiach polskich do 1039 r.
  ...? budowlanej pierwszych Piastów. Miał on duże znaczenie strategiczne. Dzięki swemu położeniu (około 25 kilometrów w linii prostej na południowy ? zachód od Gniezna i Ostrowa Lednickiego oraz około 30 kilometrów na południowy ? wschód od Poznania) miał on za zadanie bronić od południa dostępu do stołecznych grodów wczesnopiastowskiego państwa, z którego wywiązał się ze zmiennym szczęściem. Giecz wymieniany jest po raz pierwszy w kronice Galla Anonima pod nazwą Gdech i za czasów Bolesława Chrobrego miał dostarczać 300 wojowników pancernych i 2000 tarczowników. Dodajmy, że jest wymieniony z nazwy jako jedna z czterech miejscowości. Oprócz niego to: Poznań, Gniezno i Włocławek (w oryginale łacińskim Wladislau), co w takim zestawieniu musi świadczyć o dużej roli jaką odgrywał. Rozwój grodu zahamował na jakiś czas najazd księcia czeskiego Brzetysława I w...
  Źródło: strategie.net.pl/viewtopic.php?t=4525


  Temat: Gimnazjum opuszczamy, nowe życie w liceum zaczynamy... czyli diablice z '94...cz.VIII
  ...(476 – 1492) – bezgraniczne oddanie Bogu, surowa dysyplina wewnętrzna (asceza), uniwersalizm chrześcijański, memento mori (pamiętaj o śmierci) Styl romański (XI – XIIw.) – niska budowla, małe okna, grube mury [Drzwi Gnieźnieńskie] Styl gotycki (XIII – XVw.) – smukłe budowle, witraże, rozety, wieże, sklepienia krzyżowo – żebrowe [kościół Mariacki w Karakowie] Literatura – kroniki Galla Anonima i Jana Długosza 3. Odrodzenie (renesans, złoty wiek dla Polski, XVIw.) powrót do antyku, człowiek w centrum zainteresowania, humaniści chwalili ludzkie życie (carpe diem – chwytaj dzień), krużganki, bryły czworoboczne, attyki [obrazy Leonarda da Vinci – Mona Lisa, Dama z gronostajem; Michał Anioł – Pieta, Dawid; bazylika św. Piotra w Rzymie, kaplica Zygmuntowska na Wawelu], odkrycie Mikołaja...
  Źródło: wizaz.pl/forum/showthread.php?t=419942


  Temat: : Sensei, to wcale nie znaczy Mistrz.
  ...Nie zajmuję się historią sztuk walki, i przytoczone informacje uzyskałem z dostępnych źródeł na Internecie, i przeczytanych książek. Pozostały w pamięci pewne interesujące myśli, i skojarzenia, które tutaj przytaczam. Nie mam zwyczaju fantazjować. Dotyczy do źródeł, które wprawdzie czasem są dyskutowane (Wikipedia, Encyklopedia Pranina), ale jeśli nie ma rzeczowych sprostowań, uważam je za wiarygodne. Podobnie, jak Kroniki Galla Anonima. Stąd moje stwierdzenie, że "Z kolei, w daito-ryu, z historycznego punktu widzenia, 'aiki' było postrzegane jako możliwość wykształtowania przez trening tele(psycho)kinezy. " jest tylko przypuszczeniem (nie moim), ponieważ nikt (daito-ryu) dzisiaj na ten temat nie może nic powiedzieć. Różne rozumienie aiki przez znanych mistrzów możesz szukać tutaj. Trudno mi zrozumieć skąd ten...
  Źródło: war.budo.net.pl/viewtopic.php?t=64565


  Temat: Siemowit, Lestek, Sienomysł... Mieszko?
  ...książki o podobnej treści wśród podręczników historii zajmujących się początkami Polski, -wydłuża dzieje Polski o ponad sto lat i lokuje je w granicach około 850 roku, -rozpatruje dzieje historyczne polańskiego państwa na tle wydarzeń politycznych Środkowej Europy przełomu IX-X wieku, -uprawdopodobnia zdarzenia, w których doszło do "wymiany" dynastii Popiela na Piastów i czyni realną "mysią legendę" kroniki Galla Anonima, -zajmuje się wnikliwie dziejami przodków Mieszka I i wypełnia hipotetycznie lata ich panowania konkretnymi dokonaniami polityczno-militarnymi, -ukazuje, jak rozrastało się państwo pierwszych Piastów, i w jakiej kolejności zdobywano kolejne dzielnice, Oparta na naukowych podstawach czyta się dobrze. poza tym ukazuje, że nie tylko myszy pożarły rodzinę Popiela, ale i uczyniła to w ponad 1000 lat później...
  Źródło: eufi.org/showthread.php?t=18081


  Temat: Filologia polska
  Czy mógłby ktoś zamieścić tutaj zagadnienia na egzamin ze staropolskiej ale tylko ze średniowiecza? Prosze prosze proszę o to one: ŚREDNIOWIECZE 1.Pojęci średniowiecza -łacińskie odpowiedniki -daty -periodyzacja epoki -nurty filozofii (augustynizm, tomizm, scholastyka) 2.Powszechny symbolizm 3.Hagiografia -legenda o św. Aleksym 4.Historiografia - Kronika Galla Anonima -wymienić inne roczniki, definicja rocznika, kroniki 5.Apokryf -pojęcie -kanon -apokryf Nowego i Starego Testamentu -znaczenie apokryfów 6.ARS PREDICANDI -kazania 7.Przekłady Biblii 8.Gatunki pieśni liturgicznych 9.Poezja świecka, religijna -Lament świętokrzyski -Bogurodzica 10.Teatr średniowieczny 11.Eschatologia -piekło -niebo
  Źródło: samorzad.ukw.edu.pl/forum/viewtopic.php?t=267


  Temat: Rozwiązujemy wspólnie zadania!
  Porównaj portret Bolesława Chrobrego obecny w kronice Galla Anonima z wiedzą historyczną na temat władcy. Ogólnie jeśli nikomu się nie chce tego pisać, to po prostu mógłby wymienić cechy Chrobrego.
  Źródło: tibia.org.pl/forum/showthread.php?t=344283


  Temat: Bajki
  O kotkach: Ten mnie miał ... tamten mnie miał ... O kosie: Oko sie mi nie zamyka. O szczypaniu: On szczy panie władzo pod murem O macarenie: Józek maca Renie. O kronikach Galla Anonima: Są Kroniki Galla? - Ano ni ma. O selerze: Se leże i se pierdze.
  Źródło: uctok.com/viewtopic.php?t=1320


  Temat: Ostatni bastion religii przodków.
  ...średniowiecznych źródeł i autor doskonałych opracowań na temat Polski piastowskiej, uczynił to na kartach utworu „O Kazimierzu Mnichu”. Najłatwiej rozprawił się z koronnym argumentem sceptyków podających w wątpliwość samo istnienie Bolesława – milczeniem na jego temat ze strony Anonima, najbliższego mu przecież w czasie, a zatem najlepiej zorientowanego w przebiegu zdarzeń polskiego kronikarza. Otóż brak relacji w kronice Galla, zdaniem Wojciechowskiego, nie stanowi bynajmniej dowodu na nieistnienie Bolesława, gdyż dziejopisarz świadomie pomijał również wiele innych faktów, których opisanie niekoniecznie spotkałoby się z aprobatą panującego, na którego dworze przebywał i tworzył. Los taki spotkał osobę księcia Bezpryma, pierworodnego syna Bolesława Chrobrego, który fatalnie zapisał się w dziejach, doprowadzając podczas...
  Źródło: old.antyklerykalowie.pl/portal/viewtopic.php?t=734


  Temat: Cabalieros AARY
  ...przez przypadek dostała 5% inflacji nieba…. Jednakże zdarzały się i dobre cudy np. władca znalazł pod kominkiem 200$ i receptę jak obniżyć inflacje o 2% http://img223.imageshack.us/img223/9...ustrii3ki7.jpg Rycina ta przedstawia zasięg Cesarstwa a także tereny które prawnie do niego należą. http://img89.imageshack.us/img89/908...austri3sw9.jpg Czy Austria przetrwa i pokona wrogów? O tym na następnej stronie kroniki Galla Asalutusa 701 wyrazów + 100 za 10 screenów. ==801 :D jest to potrojny AAR
  Źródło: eufi.org/showthread.php?t=15370


  Temat: Matura z Polskiego/Matematyki - obowiązkowa czy dobrowolna
  ...a także książki których musisz znać fragmenty lub których w ogóle nie ma w spisie lektur. Np: Nie-Boska Komedia 100 stron:) Chłopi- jedynie jeden tom, dosyć krótki. Dziady- to nie jest obszerna książka. Do tego z podziałem na role. Pana Tadeusza i Potop czytałeś już w gimnazjum. My przynajmniej czytaliśmy. Nad Niemnem krótkie fragmenty. Moralność Pani Dulskiej- jest wydanie 128 stron, do tego dramat dramat. Faraon, Monachomachia, Kronika Galla Anonima - kto wam każe to czytać? To nie jest może pełna lista, szczególnie, że teraz się trochę pozmieniało: Cytat: 1. Literatura polska: * Bogurodzica w kontekście poezji średniowiecznej; * Jan Kochanowski - pieśni, treny (wybór); * poezja baroku (wybór); * Piotr Skarga - Kazania sejmowe (wybór); * Ignacy Krasicki - Pieśń: Hymn do miłości Ojczyzny,...
  Źródło: peb.pl/showthread.php?t=184743


  Temat: Konflikt między biskupem Stanisławem, a królem Bolesławem
  czy ktokolwiek przypisuje na podstawie tekstu kroniki Galla Anonima zdradę królowi? Absolutnie nikt. W całej powyższej dyskusji. Słowo zdrajca odnoszone jest do biskupa, bo tak określa jego czyn kronikarz, chociaż nie do końca możemy odczytać, co pod tym pojęciem rozumiał. Wbrew wyrażonej opinii, że ekskomunika powinna bardziej wyjść z Gniezna aniżeli z Krakowa, można mieć wątpliwości. Gniezno po najeździe Brzetysława (1039) i wywiezieniu relikwii św. Wojciecha oraz 5...
  Źródło: forum.historicus.pl/viewtopic.php?t=516


  Temat: Złote myśli nauczycieli :D
  Dot.: Złote myśli nauczycieli :D   oooj jak nauczyciel cos walnie to czasami nie wiadomo czy sie smiac czy plakac... xD Historia, nowa nauczycielka, biała tablica na której się pisze markerem. Babka chodzi po całej sali i grzebie po wszystkich szafkach, w końcu odpuściła i się nas pyta "nie wiecie gdzie jest kreda?!" - wszyscy zwątpili. xD ta sama dyktuje nam notatkę, " blablabla ... kroniki Galla Anonima" kolega się oczywiście zbija i pyta "kogo ni ma?", na co ona "oj tam, później sprawdzę obecność!". :cool:
  Źródło: wizaz.pl/forum/showthread.php?t=212495


  Temat: Panstwo wyznaniowe
  Mirkus -znowuż szastasz historią . Przytaczasz fragmenty kroniki Galla Anonima ,bez przedstawienia faktów poprzedzajacych pierwszy bunt chłopów na ziemiach polskich. Tak słaby władca jakim był Mieszko II doprowadził do wpływów kościoła niemieckiego na terenie naszego kraju . Wprowadzenie dziesięciny przez biskupów niemieckich było przyczyną powstania, które w histori określane jest Powstaniem Masława . Wyobraź sobie reakcję współczesnego społeczeństwa, które obarczone...
  Źródło: forum.dziennik.swidnica.pl/viewtopic.php?t=9599


  Temat: [RS] Streszcznia lektur szkolnych
  ...18C1A82C Gr?b Agamemnona - Julisz S│owacki.doc 944D1327 Hamlet - William Shakespear.doc 1CEFD0C6 Herakles (Herkules).doc B565969D Hymny - Jan Kasprowicz.doc F55BAC11 Iliada.doc E3477ABF Janko Muzykant - Henryk Sienkiewicz.doc DEB85B85 Kamizelka - Boles│aw Prus.doc E3A3B234 Kazania sejmowe - Piotr Skarga.doc 0C82C44F Konrad Wallenrod - Adam Mickiewicz.doc 9752FA78 Kordian - Julisz S│owacki.doc EB004178 Kronika Galla Anonima - Gall Anonim.doc 390CB59C Kr?tka rozprawa miadzy... - Miko│aj Rej.doc AAC26CE2 Kwiatki w. Franciszka.doc 05F3915F Kwiaty z│a - Charles Baudelaire.doc 8EBED08C Lalka - Boles│aw Prus.doc 7CB97112 Laura i Filon - Franciszek Karpi1ski.doc 22D94C1D Legenda o w. Aleksym.doc B86E9CAF Liryki loza1skie - Adam Mickiewicz.doc 50FA5700 Lord Jim - Joseph Conrad.doc EA49CB68 Ludzie bezdomni - Stefan...
  Źródło: kredyty.nstrefa.pl/viewtopic.php?t=4498


  Temat: Tworca Starego Testamentu
  ...że Noe mógłby zabrać na arkę wszystkie zwierzęta (nie wspominając już nawet o roślinach) uważasz, że nawet jeśli zabrały te setki tysięcy gatunków zwierząt to ich gatunki przeżyłyby dłużej niż 100 lat? Mylisz fakty historyczne z fikcja literacka...Zaujmuje sie Biblia jako tekstem o walorach artystycznych. Nie traktuje Pisma Swietego jako kroniki, ktora zawiera czyste fakty (chociaz niekoniecznie, zwazywszy na fikcyjnosc kroniki Galla Anonima). Skoro wysuwasz pytanie, czy wierze w to, ze Noe zabral na arke wszystkie zwierzeta to jednoczesnie musialabym wierzyc w to, ze Neron podpalil Rzym i przesladowal Chrzescijan w Koloseum, bo tak wynika z "Quo vadis" Sienkiewicza. W literaturze i poezji wszystko jest mozliwe. Dlaczego nikt nie traktuje Biblii jako fascynujacego dorobku naszych przodkow, ale skupiamy sie za bardzo na jej doslownym znaczeniu? jeśli...
  Źródło: e-mlodzi.com/viewtopic.php?t=15888


  Temat: Jubileusz najstarszej parafii w regionie
  Pierwsza informacja na temat Rudy pojawiła się przed rokiem 1106 w kronice Galla Anonima może Asterix i Oberix byli w Rudzie z Anonimem
  Źródło: wielun.biz/viewtopic.php?t=1870


  Temat: Bolesław Chrobry
  Przyznam, że temat dość egzotyczny. Cóż, być może rzeczywiście bywało, że Bolesław miał ciężką rękę - wspomnieć warto choćby owych nieszczęśników nieposzczących w czasie Wielkiego Postu, których zgodnie z tym co pisze Gall Anonim potraktował w ten sposób, że kazał im wybijać zęby. Jaki był dla swojej rodziny - nie pamiętam na tyle kroniki Galla, jedno wydaje się, że źle zrobił - nie przyuczył odpowiednio swego syna Mieszka do wojaczki, nie rozwiązał też definitywnie kwestii następstwa tronu. To się później zemściło. I w tych kwestiach nie odbiegał jednak Bolesław od ówczesnych 'standardów' władcy państwa patrymonialnego, który swoje państwo traktował jak rycerz własne włości.
  Źródło: forum.historicus.pl/viewtopic.php?t=4019


  Temat: Historia literatury
  a ja pamiętam, że było jakieś pytanie typu "komu uciął ucho Piotr?" a oprócz tego jakiś fakt z życia Salomona, poza tym, co to były epigrafy, opisać trzy wzorce które wykształciły się w średniowieczu, napisać co to była asceza o czym mówi epilog I księgi kroniki Galla Anonima opisać motyw deesis i napisać gdzie występował... póki co, więcej nie pamiętam ;)
  Źródło: filolodzy.jun.pl/viewtopic.php?t=71


  Temat: Pierwsi Piastowie.
  ...inni bracia nieznani z imienia Żony: Dobrawa, Oda Dzieci: Bolesław (Chrobry), Mieszko, Lambert, Świętopełk, Świętosława, syn nieznany z imienia. Tymczasem o pierwszych Piastach historia pisze dziś tak: Piastowie - dynastia panująca w Polsce, na tronie królewskim do 1370 (Kazimierz Wielki), na Mazowszu do 1526 (Janusz III); ostatnim jej przedstawicielem był zmarły 1675 książę legnicko - brzesko - oławski Jerzy Wilhelm. Według Kroniki Galla Anonima założycielem dynastii miał być legendarny kmieć Piast, a następcami kolejno: Siemowit, Lestek, Siemiomysł i Mieszko I; historyczne istnienie trzech poprzedników Mieszka jest prawdopodobne. Po Mieszku I na polskim tronie zasiadali: Bolesław I Chrobry, Mieszko II (1031/32 Bezprym), Kazimierz Odnowiciel, Bolesław II Śmiały, Władysław I Herman, Bolesław Krzywousty; 1138 nastąpiło rozbicie dzielnicowe...
  Źródło: forum.historicus.pl/viewtopic.php?t=510


  Temat: Siemowit, Lestek, Sienomysł... Mieszko?
  ...z niej wywodzący jest taki: - Z jednej strony, imiona 3 pierwszych przodków mieszka są wymieniane przez kronikę Galla Anonima (o ile mnie pamięć nie myli kronikarz z XII wieku) . Ponadto inne teorie mówiące o tym, że Mieszko był cudzoziemcem, tj. Dagomirem (od Dagome Index) lub Szwedem (Mieszko jako zniekształcenie przezwiska Miśko, co podchodzi pod imię Bjorn) są mało prawdopodobne i raczej wyglądają na teorie spiskowe. - Z drugiej strony, kronika Galla Anonima jest bodajże jedynym źródłem (choć mogę się mylić), która mówi o przodkach księcia. W innych kronikach nie ma nawet wzmianki o nich. Po drugie, Gall lubił często wrzucać fantastykę i Bajki o Popielu zjedzonym przez myszy. Czyni to źródło mało wiarygodnym, podobnym do opowiadań Kadłubka o walkach kolejnych Leszków z Aleksandrem Wielkim i Cezarem. Czyli nadal nic nie wiadomo :) . A jakie jest Wasze zdanie ?
  Źródło: eufi.org/showthread.php?t=18081


  Temat: Historycznosc Jezusa
  Chodzi mi tylko o sam fakt, że w WAŻNYM piśmie, jego autor nie jest anonimowy. No nie zupełnie. Kronika Galla Anonima jest zdecydowanie WAŻNYM dziełem,a jednak autor pozostal anonimowy.
  Źródło: forum.oaza.org.pl/viewtopic.php?t=7847


  Temat: [kultura] poezja
  Na tym spektaklu :( akurat nie byłam. A ta ballada :lol: "kogoś tam" to jest "Ballada o narodzinach Bolesława Krzywoustego" - muzykę napisał Zygmunt Konieczny dla Ewy Demarczyk, natomiast słowa to jest po prostu kawałek z Kroniki Galla Anonima, ściślej - pieśń na sam początek, dopiero po niej zaczyna się "właściwa" Kronika czyli od opisu ziemi słowiańskiej i Popiela.
  Źródło: forum.garou.pl/showthread.php?t=115


  Temat: Cabalieros AARY
  ...wiele prowincji już tylko 3 są nie katolickie. Do dziwnego wydarzenia doszło w 1478 r. Francuski władca oszalał i widział 37k wojsk Austryjackich we Francji i Barnabancie. Austryjaccy historycy skopiowali otoczenie i nie ma tam nigdzie żadnych wojsk. Dowody zostaną niedługo pokazane. Co się dalej stanie z Austrią?? Czy Francja jej nie najedzie?? Czy Austria zdobędzie kulturę Ruthenian i Mongol?? O tym dowiedzie się w następnych stronach kroniki Galla Asalutusa 360 wyrazów
  Źródło: eufi.org/showthread.php?t=15370


  Temat: Lektury szkolne
  ...porównania Giaur - Werter? Jest jeszcze jeden tekst bardzo podobny do Wertera - "Rene" (z kreską nad ostatnim "e") ale z tego co wiem jest niesłychanie konkrowersyjny, w każdym razie polonista mnie ostrzegł, że utwór jest dziwny i jakby co to ja nie wiem od niego o tej książce. Niektóre lektury są tak stare, że ciężko je zrozumieć, bo były wtedy inne obyczaje, inna kultura, inne poglądy. Przecież nikt Ci nie każe czytać Kroniki Galla Anonima. Ja na lektury też psioczyłam strasznie, ale teraz wiem, że wystarczy mieć fajnego nauczyciela, aby naprawdę dużo wyciągnąć z lektury (ależ śmiechu było dzisiaj przy omawianiu "Starego człowieka i morze" ). Sam tekst może być trudny, ale później jej analiza - miodzio! To się bodajże nazywa apoteoza - wyciąganie drugiego dna z pozornie beznadziejnego tekstu. Poza tym skąd Tyr wie, że to są...
  Źródło: fir.mistbinder.org/viewtopic.php?t=886


  Temat: CZARNY ROZBIÓR POLSKI cz. II
  ...ich mężowie im przebaczyli. Król rozkazał swoim sługom zabicie biskupa w kościele na Skałce w czasie odprawiania przez niego mszy świętej, a gdy ci nie chcieli, sam własnoręcznie zamordował świętego." ale jak wierzyć Kadłubkowi skoro (dużo wiedząca) Wikipedia pisze o jego kronice tak: http://pl.wikipedia.org/wiki/Kronika...ntego_Kadłubka "Dzieło to, liczące cztery księgi, zostało napisane po łacinie i obok Kroniki Galla Anonima stanowi główne, aczkolwiek niezbyt wiarygodne, źródło historii tamtego okresu. Wątki dziejów Polski przeplatają się z dziejami Aleksandra Wielkiego, Juliusza Cezara, Grakchów itp. W celu osiągnięcia efektów estetycznych lub moralnych autor swobodnie przeinacza fakty." Wczoraj trafiłam na fajny artykuł Andrzeja Pilipiuka ("Zagadkowy patron"), w którym autor pisze, że sprawa śmierci...
  Źródło: klub.senior.pl/showthread.php?t=5826


  Temat: Anonim z Wenecji, czyli niedźwiedzia przysługa "GW"
  ...T. 44: 2006 [druk: 2007], s. 117 – 125. [4] T. Jasiński Rozwój średniowiecznej prozy rytmicznej a pochodzenie i wykształcenie Galla Anonima. [w:] Cognitio gestorum. Studia z dziejów średniowiecza dedykowane Profesorowi Jerzemu Strzelczykowi. Red. D. A. Sikorski, A. M. Wyrwa. Poznań – Warszawa 2006, s. 185 – 193. [5] D. Bagi Gallus Anonymus ĂŠs MagyarorszĂĄg. Budapest 2005; polskie wydanie już się ukazało: Królowie węgierscy w Kronice Galla Anonima. Kraków 2008. «Rozprawy Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU», t. 108.
  Źródło: mediewistyka.net/forum/viewtopic.php?t=156


  Temat: Streszczenia Lektur
  ...Mickiewicz Dziady część IV - Adam Mickiewicz. Ferdydurke - Witold Gombrowicz Fraszki - Jan Kochanowski. Giaur - George Byron Granica - Zofia Na-kowska. Grˇb Agamemnona - Julisz S-owacki. Hamlet - William Shakespear Herakles (Herkules). Hymny - Jan Kasprowicz. Iliada Janko Muzykant - Henryk Sienkiewicz. Kamizelka - Boles-aw Prus. Kazania sejmowe - Piotr Skarga Konrad Wallenrod - Adam Mickiewicz Kordian - Julisz S-owacki. Kronika Galla Anonima - Gall Anonim. Krˇtka rozprawa miŕdzy... - Miko-aj Rej. Kwiatki ĹĄw. Franciszka. Kwiaty z-a - Charles Baudelaire. Lalka - Boles-aw Prus. Laura i Filon - Franciszek Karpi˝ski. Legenda o ĹĄw. Aleksym. Liryki loza˝skie - Adam Mickiewicz. Lord Jim - Joseph Conrad. Ludzie bezdomni - Stefan »eromski Makbet - William Shakespear Mendel gda˝ski - Maria Konopnicka Mi-osierdzie gminy - Maria...
  Źródło: kredyty.nstrefa.pl/viewtopic.php?t=17371


  Temat: CZARNY ROZBIÓR POLSKI cz. II
  Kult biskupa/męczennika trwał niezachwianie do końca XVIII wieku, aż - Tadeusz Czacki, historyk i numizmatyk, odnalazł nieznany wcześniej odpis kroniki Galla Anonima, a w nim fragment najwyraźniej usunięty w innych redakcjach. Mowa w nim, że król Bolesław popełnił błąd, grzech grzechem pomścił i biskupa skazał na obcięcie członków. Pada tu łacińskie słowo traditor, czyli zdrajca. Joachim Lelewel uznał, że tłumaczenie jest błędne i słowo to w łacinie czasów Galla Anonima oznacza raczej "przeniewierca". Kogo zdradził lub czemu sprzeniewierzył się...
  Źródło: klub.senior.pl/showthread.php?t=5826   

   


  Copyright 2001-2099 - Celebrem que finalment Txèquia ha subscrit el Tractat de Lisboa ...